Skole-Hjem-Samarbejde

Skole-Hjem-Samarbejde

Forældrerollen på NGG

Forældrene spiller en vigtig rolle for livet på NGG. Vi ved, at et stærkt forældresammenhold styrker børnenes sammenhold. Derfor opfordrer vi forældrene til at engagere sig i skolen.

Obligatoriske forældremøder på NGG

Èt årligt forældrerepræsentantskabsmøde, hvor alle klasser vælger en forældrerepræsentant, og forældrerepræsentanterne vælger medlemmer til skolens bestyrelse. 

Herudover møder forældre alle lærere i deres barns klasse og opdateres på klassens faglige og sociale fokus.

To årlige konsultationer, hvor forældre og elev møder den enkelte lærer og opdateres på elevens faglige og sociale udvikling. 

Herudover afholder NGG en række arrangementer i løbet af året, hvor alle forældre er meget velkomne. Det være sig bl.a. forårskoncerten, julebasaren, Andebanko, Lucia og mange flere. Der er også arrangementer i de individuelle klasser, som vi anbefaler, at man - som forælder - engagerer sig i.